oscar navigation
Yachtom-Oscar

SEA. AI

CHYTRÉ VIDĚNÍ, BEZPEČNÁ NAVIGACE

– ONE
– ADVANCED
– RACING
– CUSTOM

SEA.AI

chytré vidění, bezpečná navigace

navigation race yacht

RIZIKO KOLIZÍ

SEA.AI byl vyvinut, aby eliminovat riziko kolizí na moři. Je prvním systémem navigační pomoci založeným na počítačovém vidění a umělé inteligenci. Zvyšuje bdělost a zlepšuje bezpečnost ve dne i v noci. Využíván je i na různých typech profesionálních plavidel i při závodních disciplínách, protože odhaluje plující identifikovatelné i neidentifikovatelné objekty, ve snaze snížit riziko kolize na moři. Nezáleží na tom, zda jste profesionální závodník nebo rekreační jachtař, SEA.AI Vám pomůže plavit se bezpečněji.

DETEKCE PLUjÍCÍCH OBJEKTů

SEA.AI detekuje plující objekty ve dne i v noci, kdy lidské oko není schopno vidět překážky. Svým denním i nočním viděním zvyšuje bezpečnost plavidla tím, že snižuje riziko kolize s plovoucími předměty.
Tyto předměty, ať už identifikovatelné nebo ne (tzv. UFO), jsou rozmanité – od malých, nesignalizujících plavidel přes spící velryby po kusy dřeva – a mají společné to, že je žádný radar nebo sonar nezachytí.

race collision
oscar navigation app

ROZPOZNÁ co není voda

SEA.AI odhalí vše, co není voda. Od r. 2018, kdy byl prvně instalován na lodích, rozpoznává plující objekty a učí se je identifikovat (plachetnice, motorový člun, bóje, velryba…), k tomu analyzuje a zpracovává údaje, které shromažďují jeho uživatelé. Tímto způsobem je schopen rozpoznávat stále více, s tím, jak se jeho databáze rozvíjí.
Konečným cílem SEA.AI je automaticky zabránit hrozícím kolizím tím, že bude připojen k autopilotu.
Dnešní autopiloti řídí lodě s ohledem na zadaný kurz (a vítr, co se plachetnic týká), budoucností je brát v úvahu také překážky zjištěné na hladině. Seznámený s rychlostí a také kurzem plovoucího objektu bude SEA.AI schopný předat tyto informace autopilotu a také, se souhlasem skippera, automaticky odklonit trajektorii lodi v případě hrozící srážky.

SEA.AI - to je:

vision unit

JEDNOTKA VIDĚNÍ

skládá se ze dvou termálních kamer, které detekují plovoucí objekty ve dne i v noci, z barevné kamery – ta potvrzuje přítomnost objektu, detekovaného termokamerami.
Jednotka vidění je připevněna ve výšce a nepřetržitě monitoruje prostředí před plavidlem (cca 600 metrů)

processor unit

VÝPOČETNÍ JEDNOTKA

obsahuje procesory a část softwaru pro analýzu videa za pomoci algoritmů založených na umělém vidění.
Vydává výstrahu v případě hrozící srážky.​​

image app

APLIKACE

slouží ke zobrazení videa z kamer a zachycuje směr pohybu plovoucích předmětů. Zároveň uživateli umožňuje nastavit alarmy podle jeho přání.​

více než

0
kolizí za rok jen
v amerických vodách
0
kontejnerů ročně spadne
z nákladních lodí

Zpráva Pobřežní stráže USA z roku 2018 uvádí 470 střetů/kolizí, a to hovoříme pouze o amerických vodách. Přidejme k tomu volně unášené bóje, klády, odpad všeho druhy a samozřejmě kontejnery, které spadnou z nákladních lodí.
Je nesmírně obtížné změřit rozsah tohoto znečištění moří nebo vypracovat roční přehled o kontejnerech ztracených na moři. Nicméně, podle CEDRE (Centrum pro dokumentaci a výzkum náhodného znečištění vod), každý rok skončí v moři 10 -15 000 kontejnerů!
Další kapitolou jsou střety s velkými druhy velryb zvířat, které jsou už i tak v ohrožení. OSCAR sledováním oceánu přispívá k ochraně těchto savců, kdy hlavní pozornost ve vývoji je věnována právě tomuto tématu – střety s velrybami jsou totiž stále častější a jsou často fatální jak pro zvíře, tak pro loď. Obohacení databáze v tomto ohledu by mohlo mít řadu dalších uplatnění s ohledem na potřebu zachovat biologickou rozmanitost v oceánech.

HISTORIE

Za vývojem systému OSCAR (původní název SEA.AI) stojí Raphael Biancale, francouzsko-německý automobilový inženýr, výkonný ředitel a zakladatel BSB Group. V roce 2013, po svém návratu z první přeplavby přes Atlantik, Raphael marně hledal systém, který by umožnil bezpečnou navigaci při noční plavbě.
Díky své práci měl přehled o inteligentních systémech pro automobily a viděl příležitost v přenesení technologií z automobilového průmyslu do lodního sektoru. V roce 2015 dal dohromady tým specialistů na vývoj softwaru a zpracování obrazu a výsledkem byl projekt EyeSea. O dva roky později Raphael oslovil Gaetana Gouerou, tehdejšího zástupce IMOCA a ředitele Mer&Projets.
Goueroua si nápad rychle získal, stejně tak schopnosti vývojového týmu a díky němu se otevřely dveře do světa offshore závodů. Prvním, kdo systém náležitě prověřil na moři, byl legendární francouzský jachtař Jean Le Cam.
Začátkem roku 2018 došlo k dohodě s týmy tří vítězů Vendée Globe (Vincent Riou, Francois Gabart, Armel Le Cléach). Ti poskytli svoji podporu a odborné znalosti při vývoji počátečních specifikací systému. V květnu 2018 Raphael a Gaetan založili BSB Marine company, sídlící v severozápadní Bretani, v městě Port La Forêt. OSCAR byl zrozen.

Postupem času se BSB group rozrostla do mezinárodní organizace, působící ve třech zemích – Rakousko, Francie a Portugalsko. Její tým čítá přes 20 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří sdílejí společnou vášeň i cíl – učinit navigaci bezpečnější.

SOUČASNOST

Od roku 2017 pracuje okolo 15 inženýrů různých národností na vývoji SEA.AI – založeném na počítačovém vidění – odvětví umělé inteligence, umožňující počítačům “vidět”podobným způsobem jako lidské bytosti. Tímto způsobem SEA.AI zpracovává a analyzuje přenos videa v uplynulém čase (za použití algoritmů vyvinutých pro toto námořní umělé vidění) a varuje posádku při možném riziku kolize. Umělá inteligence SEA.AI je založena na hlubokém učení, které se opírá o síť umělých neuronů inspirovaných lidským mozkem. Z toho plyne, že čím více je databáze obohacena o informace vyplývající ze zkušeností na moři, tím lépe bude systém fungovat.

SEA.AI OFFSHORE ONE

Offshore ONE je první řešení „vše v jednom“ na trhu.
Kombinuje jednotku vidění i procesor v jednom těle.

SEA.AI OFFSHORE 320

Ať už jde o motorový člun nebo plachetnici, nabízíme ideální
řešení, které vás udrží v bezpečí při plavbě oceánem.

SEA.AI OFFSHORE 640

Nejlepší rozlišení a výkon procesní jednotky pro maximální bezpečnost.

SLUŽBY

  •  Pomůžeme Vám vybrat zařízení vhodné pro Vaše plavidlo
  • Zajistíme odbornou instalaci včetně zkoušky funkčnosti a proškolení
  • Zprostředkujeme pravidelné aktualizace ve spolupráci s týmem z BSB-AI
  • V případě zájmu Vám rádi představíme zařízení na naší lodi

KE STAŽENÍ

OSCAR NAVIGATION

Brožura PDF (anglicky)